Eenieder kan wel eens het gevoel krijgen dat er in het leven meer is dan tot heden wordt beleefd. Hiervoor bestaan geen pasklare antwoorden en geen bevoegde instanties, wel is er het besef dat het leven zelf de mogelijkheid biedt tot het opdoen van meer levenservaring, wijsheid en geluk.

Om hieraan bij te dragen is er dit initiatief om te komen tot doorgaande groepen die zelf workshops organiseren die gericht zijn op persoonlijke groei.

 

Waarom workshops over persoonlijke groei?

Persoonlijke groei (spirituele groei) hoort bij de zin van het leven. Spirituele vorming is een proces dat bij eenieder plaats vindt: het leven met zijn werk en spel, met relaties, ontmoetingen en het ondergaan van de natuur nodigen hiertoe uit. Het lijkt een integraal deel van ons levensdoel om spiritualiteit steeds hoger te integreren in ons dagelijks leven. Het beperkt zich niet tot zelfhulp, ook hulp aan anderen draagt bij aan de eigen ontwikkeling.  Met de ontwikkeling van de menselijke mogelijkheden is er toename in levenswijsheid en wordt men meer de mens, die men zou willen zijn.  Deelname aan workshops, gericht op persoonlijke groei, kunnen hieraan een bijdrage leveren door het creëren van een ondersteunende setting. 

 

Waarom zichzelf organiserende doorgaande groepen?

Spirituele ontwikkeling is een doorgaand proces. Dan is het een voordeel wanneer ook de settings voor workshops een continuïteit hebben. Groepen van steeds dezelfde samenstelling hebben als voordeel dat groepsprocessen beter begrepen kunnen worden en dat de groepsleden meer van elkaar kunnen leren en elkaar beter kunnen begrijpen.

Om commercie buiten de deur te houden en om te voorkomen dat er een afhankelijkheid ontstaat van “deskundigen” die workshops begeleiden zal het het beste zijn wanneer zulke groepen zelf hun workshops organiseren, al dan niet met het inhuren van trainers van buiten.

Dit houdt niet in dat verwacht wordt dat de groepsleden onderling sociale banden aangaan en onderhouden; dat kan plaats vinden maar het is niet het doel. Uitgangspunt is dat ieder zijn eigen leven heeft te leiden en via uitwisseling hierover in zulk een groep beter in staat zal zijn hieraan vorm te geven en vrucht te dragen.